Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i nacken & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i nacken & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 9 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering