Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten – Skadekompassen

Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering