Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten – Skadekompassen

Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten resulterade i 2 vårdgivare