Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten resulterade i 2 vårdgivare