Frusen axel (frusen skuldra) & KBT – Skadekompassen

Frusen axel (frusen skuldra) & KBT resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering