Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-D) – Skadekompassen

Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-D) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering