Funktionella tester, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Funktionella tester, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering