Manuell Medicin, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I – Skadekompassen

Manuell Medicin, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I resulterade i 6 vårdgivare