McKenzie metoden - MDT, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I – Skadekompassen

McKenzie metoden - MDT, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I resulterade i 5 vårdgivare