Styrketest, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I – Skadekompassen

Styrketest, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering