Facettledsblockad, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I – Skadekompassen

Facettledsblockad, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I resulterade i 1 vårdgivare