Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa – Skadekompassen

Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering