Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 5 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering