Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering