Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel – Skadekompassen

Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel resulterade i 6 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering