Fysioterapi (sjukgymnastik), Arbetsförmågebedömning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Fysioterapi (sjukgymnastik), Arbetsförmågebedömning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering