Kapseltöjning - axel, Belastningsergonomi bedömning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Belastningsergonomi bedömning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering