Vaccination, Blodprov & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Vaccination, Blodprov & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering