Blodprov, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) – Skadekompassen

Blodprov, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering