Blodprov, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling av små leder – Skadekompassen

Blodprov, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling av små leder resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering