McKenzie metoden - MDT, Cykelergometertest & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

McKenzie metoden - MDT, Cykelergometertest & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering