McKenzie - Mekanisk diagnostik och terapi – MDT, Funktionell rörelseanalys & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

McKenzie - Mekanisk diagnostik och terapi – MDT, Funktionell rörelseanalys & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering