McKenzie metoden - MDT, Funktionell rörelseanalys & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

McKenzie metoden - MDT, Funktionell rörelseanalys & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 7 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering