Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering