Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering