Funktionella tester & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Funktionella tester & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 6 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering