Basal Kroppskännedom (BK), Gånganalys, okulär (ej filmad) & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Basal Kroppskännedom (BK), Gånganalys, okulär (ej filmad) & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering