Kortisoninjektion, Gånganalys, okulär (ej filmad) & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Kortisoninjektion, Gånganalys, okulär (ej filmad) & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering