Traktionsbehandling, Gånganalys, okulär (ej filmad) & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Gånganalys, okulär (ej filmad) & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 6 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering