Tvärfriktionsmassage (tvära friktioner), Gånganalys, okulär (ej filmad) & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Tvärfriktionsmassage (tvära friktioner), Gånganalys, okulär (ej filmad) & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 10 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering