Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 1) – Skadekompassen

Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 1) resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering