Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 7 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering