Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering – Skadekompassen

Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering resulterade i 7 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering