Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling – Skadekompassen

Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering