JEMS, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 1) – Skadekompassen

JEMS, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 1) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering