McKenzie metoden - MDT, Konditionstest & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

McKenzie metoden - MDT, Konditionstest & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering