Traktionsbehandling, Konditionstest & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Konditionstest & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 6 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering