Facettledsblockad, Neurologisk undersökning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Facettledsblockad, Neurologisk undersökning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering