MTT (medicinsk träningsterapi), Neurologisk undersökning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Neurologisk undersökning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering