TENS, Neurologisk undersökning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

TENS, Neurologisk undersökning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering