Neurologisk undersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Neurologisk undersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering