PSA-test (prostataprov) & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

PSA-test (prostataprov) & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering