EPTE - EPI, Styrketest & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

EPTE - EPI, Styrketest & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering