Traktionsbehandling, Styrketest & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Styrketest & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering