Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Axelina – Skadekompassen

Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Axelina resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering