Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering – Skadekompassen

Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering