Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologi – Skadekompassen

Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologi resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering