Ultraljudsundersökning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Ultraljudsundersökning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 11 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering