EPTE - EPI, Ultraljudsundersökning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

EPTE - EPI, Ultraljudsundersökning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 6 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering