Nervmobilisering, Ultraljudsundersökning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Nervmobilisering, Ultraljudsundersökning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 7 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering